Stoby bygdegård Bygdegårdsgruppen | Välkommen till Stoby Bygdegård!

Stacks Image 3

BYGDEGÅRDSGRUPPEN 2021

LARS PERSSON
Skötseln i bygdegården och är
behjälplig vid uthyrning
tel. 073-561 70 53

KJELL BLOMQVIST
Skötseln i bygdegården och är
behjälplig vid uthyrning
tel. 070-943 62 55

SUNE JOELSSON
Skötseln i bygdegården

THERESIA BJÖRKLUND
Lämnar ut nyckeln
tel. 073-334 20 07

DAN NILSSON
Skötseln i bygdegården

HÅKAN NILSSON
Skötseln I bygdegården

LISBETH HEJMAN
tel. 070-954 35 21

MINDY SILWER
Sköter hemsidorna & bokningar
stobyintresseforening@gmail.com