Stoby bygdegård Länkar | Välkommen till Stoby Bygdegård!

HÄR HITTAR DU TILL ANDRA HEMSIDOR SOM BERÖR BYGDEGÅRDEN

Bygdegårdarnas riksförbund

Stobyintresseförening

Stobys historia av Berndt Munzert


NYUTKOMMEN BOK OM STOBY

STOBYBOKEN Klicka på länken!


Stoby by genom tiderna

Stoby by genom tiderna är en bok på 414 sidor som beskriver STOBY, en liten ort utanför Hässleholm. Här skildras händelser och skeenden från såväl svunnen som nyare tid. Med utgångspunkt från kyrkan beskrivs fastigheter och historiska platser.
Vidare finns här artiklar om patronatsrätten, skolan genom tiderna samt post och telefon. Olahus och dess ägare har satt sin prägel på byn och detta får också ett stort utrymme i boken.
Omslagsbild, flygbild över Stoby: Trygve Olsson Grantinge, Förlag: Atremi
Priset är 220 kr.
På hemsidan kan Du se var man kan köpa boken men fråga gärna i Din bokhandel eller på Ditt bibliotek!

Informationen är hämtad från Kjell Anderssons hemsida.

Läs mer här!