HUR BLIR JAG MEDLEM?


Om du tycker att det är viktigt att vi tar tillvara Stobybygdens intressen gentemot kommunen och andra myndigheter så tveka inte att bli medlem i föreningen.


Medlemsavgiften är 120:- för familj och 60:- för enskild. Som familj räknas de som bor och är skrivna på samma adress. Avgiften sätts in på vårt bankgirokonto 5683-3486. Glöm inte att ange namn och födelsedag (ÅÅ MM DD) på samtliga inbetalande samt adress och telefonnummer.Välkommen som medlem!


STYRELSEN


2023

Johan Widell

Ordförande


Sune Joelsson

Vice Ordförande


Josefin Nielsen

Sekreterare


Lars Persson

Kassör


Håkan Nilsson

Vice Kassör

Mindy Silwer

Ledarmot, Hemsideansvarig


Dan Nilsson

Ledamot


Niclas Eliasson

Suppleant, 


VAKANT

Suppleant


VAKANT

Valberedning

VAKANT

Valberedning


VAKANT

Valberedning


Jan Pettersson

Revisor


Göte Karlsson

Revisor


Göran Blomberg

Revisorsuppl.PROTOKOLL

Här hittas protokoll från våra styrelsemöten och årsmöten

Nästa möte: 11 mars 18.00 

Vi har styrelsemöten kl 19.00. Om ni har någon fråga ni vill att vi ska ta upp. Vänligen skicka in den via kontaktformuläret nedan.

Skulle intresse finnas för att läsa äldre protokoll än de som finns här. Vänligen ta kontakt med hemsideansvarig via kontaktformuläret nedan.

Information från Stoby Intresseförening via

ANSLAGSTAVLAN

Information från EG bygg (vid årsmötet 2023-03-07)


Eg bygg var och informerade kring byggnationen på gamla besto-tomten.


  • Etapp 1 snart klar. Består av 3:or på 68kvm. Inflyttningsklara 1 juli.
  • Därefter planeras det att byggas två byggnader till. Ännu ett lägenhetshus( 2:or och 3:or) samt marklägenheter. Marklägenheterna kommer att vara 3:or.
  • Utöver lägenhets- byggnaderna kommer det även tillkomma en parkering och sophantering.Vid frågor kontakta EG bygg: https://www.egbygg.se/

Vi vill gärna ha fler engagerade medlemmar i vår styrelse/våra grupper! 


Har du en timme över varanann månad och vill vara med och hålla Stoby attraktivt.


Maila gärna oss för att få mer information!

STOBY

AKTIVITETSGRUPP

Vi är en blandad grupp av stobybor som tillsammans försöker få Stoby mer levande i form av olika aktiviteter. Exempelvis Föräldragrupp, Bingopromenad, Reflexrunda(Halloween).


Vill du veta mer? Klicka på knappen nedan och spana in vår egen sida!


KONTAKTA OSS!